Onvoorwaardelijke totaalzorg   -   Permanente opvang   -   Maatschappelijke hulpverlening

 

Onvoorwaardelijk opvang bieden aan kinderen die veelal door een grote zorgvraag extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben.

Zorgen voor kinderen die door de instanties van de bijzondere jeugdbijstand aan IBIS worden toevertrouwd.

Voorzien in elementaire basisbehoeften (voeding, kledij….), medische- en paramedische zorg.

Het nauwgezet opvolgen van probleemsituaties en bescherming bieden aan kinderen die zich in een kwetsbare positie bevinden.

Waken over de psychosociale gezondheid van de jongens en waar nodig externe professionele hulp inschakelen.

Het organiseren van, of laten deelnemen aan sport- en vakantiekampen voor jongens die anders geen mogelijkheid hebben tot een normale gezinsvakantie

Verblijfsmogelijkheid na de tweede graad secundair onderwijs voor de leerlingen die hun studieloopbaan verderzetten in het Maritiem Instituut Mercator te Oostende.

De sociale dienst IBIS vervult de brugfunctie tussen de verschillende actoren uit de leefwereld van de toevertrouwde kinderen.

 

Gedurende het hele jaar kunnen kinderen die om welke reden dan ook niet naar huis gaan, in het weekend- en vakantiehuis André Schlim verblijven. Het huis Schlim wil op een aangepaste, kleinschalige manier een veilige haven zijn voor de kinderen. In een huiselijke sfeer worden de jongens betrokken bij verschillende huishoudelijke taken. Heel veel mogelijkheid tot ontspanning, sport- en spel, uitstapjes, ...