Vrije lagere school - Centrum voor kindzorg en gezinsondersteuning 

  • 1ste tot en met 6de leerjaar.

  • Individuele en vergaande leerlingbegeleiding mogelijk door kleine klasgroepen.

  • Streven naar de beste slaagkansen, ook voor leerlingen die iets onder hun niveau scoren.

  • Elke klas is uitgerust met een digitaal schoolbord en kan een beroep doen op laptops en tablets.

  • Indien nodig kan de leerling paramedische hulp krijgen. (logopedie, kinesitherapie,…)

  • Het niveau van het onderwijs wordt getoetst aan de hand van externe objectieve peilproeven: OVSG-proeven, wiskunde-, opstel-, ICT-, kunstwedstrijden, ...

  • Jaarlijkse projecten: week van de gezonde voeding, week tegen pesten, kranten in de klas, de kunstweken, …

  • Buitenschoolse activiteiten: bezoek aan marinebasis Zeebrugge, Maritiem competentiecentrum (VDAB), Doe Aan Sportbeurs, educatieve workshops, culturele voorstellingen en evenementen.

  • Leerplannen OVSG (Onderwijs voor steden en gemeenten).

  • Door de constante samenwerking met het internaat kan vlug ingespeeld worden op één of andere zorgvraag, gedrag, gemoedstoestand, …