Vrije lagere school - Centrum voor kindzorg en gezinsondersteuning. 

De school behoort tot het vrij gesubsidieerd, niet confessioneel onderwijs.

 • 1ste tot en met 6de leerjaar.

 • Leerplannen OVSG (onderwijs voor steden en gemeenten).

 • Individuele en vergaande leerlingenbegeleiding.

 • De leerlingenbegeleiders zorgen in samenwerking met de schooldirecteur en de leerkrachten, voor een optimale opvang en begeleiding van alle leerlingen. 

 • Streven naar maximale leerwinst.

 • Elke klas is uitgerust met een digitaal schoolbord en kan beroep doen op laptops en tablets.

 • Verschillende vormen van externe hulpverlening wordt aangeboden (logopedie, kinesietherapie, psychotherapie, ...).

 • Het niveau van het onderwijs wordt aan de hand van externe objectieve peilproeven getoetst.

 • Jaarlijkse projecten: week van de gezonde voeding, week tegen pesten, kranten in de klas, de kunstweken, STEM-dagen, …

 • Buitenschoolse activiteiten: educatieve workshops, culturele voorstellingen en evenementen, deelname aan diverse sportevenementen, bezoek aan boeienpark VLOOT, marinebasis Zeebrugge, Maritiem competentiecentrum (VDAB), , ....

 • Door de constante samenwerking met het internaat kan vlug ingespeeld worden op de zorgvraag en gemoedstoestand van het kind.