Het Maritiem Technisch Secundair Onderwijs

 • Eerste graad: het eerste leerjaar A en het tweede leerjaar van de eerste graad basisoptie Maritieme Vorming.

 • Tweede graad: het eerste leerjaar van de tweede graad -
  TSO Maritieme Technieken – Dek en het tweede leerjaar van de tweede graad - TSO Maritieme Technieken – Dek.

 • Gedifferentieerd onderwijs waarbij rekening wordt gehouden met verschillen tussen leerlingen.

 • Streven naar de beste slaagkansen voor alle leerlingen, ook voor hen die aanvankelijk iets onder TSO niveau scoren.

 • Begeleidend onderwijs met vergaande individuele ondersteuning.

 • Vaardigheidsonderwijs door gebruik van moderne en praktijkgerichte leermiddelen.

 • Elke leerling beschikt over een laptop.

 • Digitaal bord in elke klas.

 • Gebruik van simulatoren in het Maritiem opleidingscentrum
  VDAB – Zeebrugge en het Maritiem Instituut Mercator Oostende. 

 • Gebruik van het opleidingsvaartuig “O.29 Broodwinner” en het eigen IBIS-vaartuig “Lady Grey”.

 • Ervaringsgerichte dagvaarten ingericht door VLOOT. 

 • Door de constante samenwerking met het internaat kan vlug ingespeeld worden op één of andere zorgvraag, gedrag, gemoedstoestand, … 

 • De secundaire school beschikt over het ISO 9001:2008 certificaat. Het kwaliteits­management­systeem voldoet dus aan deze Europese norm. 

 • Het maritiem onderwijs biedt ruime mogelijkheden inzake tewerkstelling in de maritieme sector: koopvaardij, sleepvaart en offshore, baggervaart en waterbouw, VLOOT, zeevisserij,… www.areyouwaterproof.be