De totaalzorg is onvoorwaardelijk.

De noden en behoeften van ieder kind krijgen alle aandacht. 

De opvoeders ondersteunen de ouderlijke zorg of vullen die aan. 

Er wordt gestreefd naar een leefklimaat met gezinsvervangend karakter waar de kinderen maximale groeikansen aangeboden krijgen.

Constante aandacht voor het welbevinden, gezonde voeding, hygiëne, …

Aanbod van voldoende gevarieerde ontspanningsmogelijkheden waardoor ieder kind de kans krijgt om zijn talent verder te ontwikkelen.

Er is een heel nauwe samenwerking met de school en de ouders, gericht op een optimale studie- en leerbegeleiding. 

Het internaat zorgt voor een stimulerende studiesfeer.

Alle kinderen verblijven in het internaat dat een horizontale structuur heeft en onderverdeeld is in acht leefgroepen. (Jantjes, Zeemaats, Lavers, Scheepsjongens, Lichtmatrozen, Matrozen, Cadetten, Aspiranten)

Elke leefgroep heeft zijn eigen leefkamer, eigentijds ingericht, die voldoet aan alle vereisten voor een veilig, rustgevend en kindvriendelijk verblijf.