De totaalzorg is onvoorwaardelijk.

De noden en behoeften van ieder kind krijgen alle aandacht. 

De opvoeders proberen de taak van de ouders zo goed mogelijk over te nemen.

Er wordt gestreefd naar een leefklimaat met gezinsvervangend karakter waar de kinderen maximale groeikansen aangeboden krijgen.

Constante aandacht voor het welbevinden, gezonde voeding, hygiëne,…

Aanbod van voldoende gevarieerde ontspanningsmogelijkheden.

Ieder kind krijgt de kans om zijn talent verder te ontwikkelen. (cultuur, sport,….)

Inzake begeleiding, opvolging en ondersteuning in de leerprestaties is er een heel nauwe samenwerking met de school. 

Het internaat is in acht leefgroepen volgens leeftijd onderverdeeld. (Jantjes, Zeemaats, Lavers, Scheepsjongens, Lichtmatrozen, Matrozen, Cadetten, Aspiranten)

Elke leefgroep heeft zijn eigen leefkamer, eigentijds ingericht, die voldoet aan alle vereisten voor een veilig, rustgevend en kindvriendelijk verblijf.